Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega iga päev hakkama saada.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Loe lähemalt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Hinnad, mille eest maksmise kohustuse sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest võtab, kui inimesel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus, on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega "Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid".