Teenuseid osutame eesti ja vene keeles.

Erihoolekandeteenused

ESF projekt: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tööalane rehabilitatsioon