Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.

Erihoolekandeteenused

ESF projekt: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tööalane rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Tasulised teenused