Pool&looP OÜ on Tallinna linna lepingupartner pilootprojektis "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Pilootprojekti eesmärk
 on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Pilootprojektist rohkem on võimalik lugeda Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Pool&looP OÜ osutab teenust juhtumikorralduse põhimõttel lähtudes taastumise põhimõttest (CARe metoodikast). 

Teenust osutatakse vastavalt hinnakirjale (hinnad sisaldavad käibemaksu), mis on leitav siit.