Pool&looP OÜ on alatest 01. juuli 2019 Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner, kellele on Sotsiaalkindlustusameti pool väljastatud toetatud elamise teenuse osutamiseks tegevusluba nr SEH000433, igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks tegevusluba nr SEH000431 ja töötamise toetamise teenuse osutamiseks tegevusluba nr SEH000432.

Erihoolekandeteenuste kohta saad rohkem lugeda Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Igapäevaelu toetamine

Töötamise toetamine

Toetatud elamine