Alustame 25. novembril koolitusega
"Inimene on oluline: CARe metoodika põhimõtted teoorias ja praktikas."

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena auditoorse tööna, mille vahelisel ajal tuleb osalejal sooritada praktika ja iseseisev töö. Sessioonide toimumise ajad 25.-26.11.23; 10.-11.02.24; 04.-05.05.24. Õppe käigus toimuvad praktilise töö juhendamine ja supervisioon, mille ajad lepitakse kokku auditoorse töö ajal.

Koolitusele oodatakse (tulevasi) spetsialiste, kellel on valmisolek sotsiaalselt haavatavate, sh psüühikahäirega, inimeste- ja nende peredega ning muude võrgustikega töötamiseks ning nende juhtivad töötajad. Koolitusele kandideerijate seast on osalema eelistatud kõrgaridusega haridusasutustes või rehabilitatsiooniasutustes töötavad spetsialistid.

Me usaldame inimesi, kuid selleks, et parimal moel oleks võimalik koolitus osalejate jaoks välja töötada, palun saada oma CV ja kõrgharidust tõendava dokumendi koopia e-postiga aadressile: pool.osauhing@gmail.com

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste enese sisse vaatamiste ja juhtumiaruteludega muuta enda kui sotsiaaltöö tööriista kvaliteeti õppides rakendama CARe metoodika põhimõtteid.
Täpsem info ja registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/11012/register