Töötamise toetamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?
*Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.
*Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest. Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

Millal teenust osutatakse?
Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene hoolitseb ise oma toitlustuskulude eest.

Töötamise toetamise teenuse saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt Sotsiaalkindlustusametile erihoolekandeteenuse taotlus (28.93 KB, DOCX), mille saab täita ja saata:

Erihoolekandeteenuste kohta saad rohkem lugeda Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.