Kaidi Inso
juhatuse liige
sotsiaaltöö assistent

Bärbel Kuulbas
juhatuse liige
kommunikatsioonijuht

Riina Järve-Tammiste

juhatuse liige
teenuste juht

(pildil vasakult)